Recent Posts

Vlastní prostor


Dochází mi pravdivost Virginie Wolfové, když řekla, že k člověk potřebuje VLASTNÍ POKOJ, aby dokázal přemýšlet sám nad sebou, seberealizovat se.
A finance. Dokud bude řešit existenční záležitosti, mít čas se hlouběji zamýšlet. To je jasné.

Wolfová tak popsala "problém beze jména", kdy se ženy cítili v rolích matek a manželek podivně prázdné a zároveň se o tom báli mluvit. Hlavní hrdina si v románu uvědomí, že disponovat vlastními penězi znamená nebýt na nikom závislý. Rovněž to znamená možnost vlastní seberealizace, o kterou přece v této době ženy tolik usilovaly.
Román reflektuje domu mezi lety  1830-1920, kdy ženy hledají sebevyjádření a prostor, který se dal definovat jako ženská kultura.

Dnes je situace jednodušší.
Máme nápad, myšlenku, ideu a tu sdílíme během jedné sekundy!
TO, co se tak špatně popisuje slovy.


Napadá mě jen přidat tento odkaz.

0 komentářů: