Recent Posts

NÁVOD PRO COPYWRITERA – CO JSEM SE NAUČILA O COPYWRITINGU

Život je plný výzev! Pro mě se tím stal copywriting, kde není prostor pro emocionální výlevy a každé slovo má svůj účel. Pravopisná hrubka = ztráta zákazníka. Díky skvělé markeťačce se učím, jak na to. A tady s vámi sdílím pár tipů, na co si při psaní textů dát majzla.


https://writtent.com/blog/wp-content/uploads/2014/04/Website-copywriting.jpgCHECKLIST – příspěvek na FB
1.   Uvědomit si, pro koho text píšu.
a.   V příspěvku je proto potřeba si uvědomit, na jakou cílovou skupinu mířím → mí klienti se mohou řadit i do více kategorií a ideálně je potřeba poddchytit všechny
2.   Do které fáze z SEE – THINK – DO - CARE se příspěvek patří? A je to TA fáze, na kterou potřebuji aktuálně cílit?
a.    Tj. potřebuji podpořit argument, proč má nabízený produkt smysl, a přesvědčit tak„váhavce“? Nebo chci např. již stávající zákazníky informovat o novinkách v daném oboru?
3.   Koresponduje text s filozofií FB?
a.    Tj. to, co zde v reálném čase komunikuji odpovídá aktuálním potřebám firmy/služby/produktu
                                                         
4.   Koresponduje text s filozofií webu firmy?
a.    Tj. co konkrétně příspěvky zdůrazňují? To, že máte unikátní produkt? Že se nejedná pouze o produkt, ale komplexní službu? V čem je vaše unikátnost?
5.   Je text napsán stručně?
6.   Je text napsán jasně?
7.   Je jasné, co s textem čtenář má dělat?
a.    Chci, aby člověk po přečtení klikl na video/přečetl článek, který podpoří můj argument o důležitosti produktu natolik, že klikne na web a začne přemýšlet o jeho koupi
b.   Příspěvek tedy obsahuje výzvu k akci!!!
8.   Obměnila se výzva k akci nebo opakuji pouze tutéž dokola?
a.    Jaké jsou další možné výzvy kromě KUPTE SI TO?
9.   Je text napsán tak, že ho osoba bude mít chuť rozkliknout?
10.  Je v pořádku forma příspěvku tj. příspěvek má pěkné obrázky, je zde pouze 1 odkaz…
11.  Jsou příspěvky pestré?
a.    Tzn. Střídám novinové články s příběhy lidí (obchoďáky, zkušenosti klientů), videi, obrázky
b.   Reagují příspěvky i na aktuální společenskou situaci a jak toho lze využít (smog, volby, výpadek v Praze…)
12.  Je příspěvek hezky čitelný i na mobilu?
13.  JE TEXT GRAMATICKY SPRÁVNĚ?
14.  Mám-li video:
a.    Vložila jsem odkaz z FB?
b.   Upravila jsem text pod fotkou/videem?


https://www.viralservice.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/copywriting.jpg

CHECKLIST – příspěvek na blog
1.   Uvědomit si, proč text píšu.
a.    Stalo by se něco, kdybych text nenapsala?
b.   Stojí mi vydaná energie právě na tento typ příspěvku?
2.   Udělala jsem si analýzu klíčových slov?
3.   Pracuje text se SEO?
4.   Uvědomit si, pro koho text píšu.
a.    Pro klienty? Pro budoucí klienty? Pro ty, kteří produkt mají? Pro ty, kteří produkt chtějí/uvažují o něm? Pro konkurenci?
5.   Do které fáze z SEE – THINK – DO - CARE se příspěvek patří? A je to TA fáze, na kterou potřebuji aktuálně cílit?
a.    Tzn. Potřebuji článkem vybídnout lidi ve fázi think k akci tím, že jim dodám více informací/argumentů, proč si produkt koupit? Potřebuji, aby lidé, kteří produkt mají, cítili péči, a tak jim dodám návod, jak se o sebe/službu/produkt starat? Potřebuji, aby lidé ve fázi DO připravili své zázemí/sebe co nejlépe, aby daná produkt dokázali využít?
6.   Shrnuje nadpis předmět sdělení?
7.   Je text interaktivní?
a.    Tzn. Koresponduje s tím, co je komunikováno na FB - a případně na webu firmy?
b.   Obsahuje další odkazy a prokliky: na další články/produkty firmy/reference
8.   Je v textu zachováno pravidlo od nejdůležitějšího k méně důležitému?
9.   Zachovává text pravidlo, že na 1. stránce je informace pro všechny potencionální zákazníky?
a.    A až na dalších stránkách detailnější rozpracování problematiky?

https://www.viralservice.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/copywriting.jpg

1  Forma:

1 1.  Mají odstavce maximálně 40-70 slov?
1 2.  Jsou odstavce zarovnány vlevo?
1 3.  Jsou v textu obrázky/fotky?
1 4.  Je text členěn do podnadpisů, odrážek a bodů, které čtenáři usnadňuje čtení?
1 5.  Je text v důležitých pasážích tučně zdůrazněn?
1 6.  Pracuje text přehledně s tabulky a grafy a je zcela jasné, proč zde jsou umístěny a co mají čtenáři říct?
a.    Např. u tabletu – jeho velikost v kapse
1 7.  Pracuje text vhodně s kontextem odkazů (barevné odlišení/podtržení)
1   
1 8.  Je text napsán stručně?
2 9.  Má text maximálně 500 slov na stránku?
2 10.  Je text napsán jasně?
2 11.  Je text obsahově správně?
a.    Podložila jsem důležitá/sporná tvrzení dalšími odkazy?
2 12.  JE TEXT GRAMATICKY SPRÁVNĚ?
13.  Četl text ještě někdo jiný?

2 14.  Vytiskla jsem si text a provedla kontrolu?

http://www.svobodnyblog.cz/wp-content/uploads/2017/04/copywriting.jpg


WAKE-UP CALL


„Odvaha pro Nové začátky v životě,“ stojí na mém jmeninovém andělovi.

Často víme, že v životě potřebujeme něco změnit dříve, než se ke změně skutečně rozhoupeme. Proč nám to tak dlouho trvá?

Proč první musí přijít:
-         -  Úraz
-         -  Nemoc
-          - Ztráta  - osoby nebo majetku

Důvodem můžeme být lpění – lpíme na vztazích, situacích a pocitech, které se už naplnily a potřebují se změnit. Ale ta změna nás děsí! A tak se vehementně snažíme udržet náš život ve statusu quo:

Přesvědčujeme sami sebe, že ve vztahu jsme vlastně spokojení.
Že ta práce není zase tak špatná a má přece spousty benefitů.
Že náš zdravotní stav není úplně OK, ale není to ještě TAK špatné, že bychom museli něco nutně měnit.

Lžeme sami sobě do mysli a život nám dává impulzy:

Potkáváme nové zajímavé lidi, ale mi před nimi s hrůzou zavíráme oči. Co kdyby byli potvrzením toho, že to, v čem jsme žili doposud, bylo totálně mimo?

Neposloucháme unavené tělo a ženeme ho do stejných výkonů, kterých aktuálně není schopné.

Nevšimne si, že se z nás v práci stal unylý robot namísto člověka s vášní a elánem.
Často pak potřebujeme druhou šanci. A sice se říká „druhá“, ale já mám pocit, že ve skutečnosti je k nám život velmi shovívavý a těch šancí nám dává daleko více.

A kdybys Ty právě TEĎ dostala svou druhou šanci?


Co bys změnila?
                               Co bys ze svého života okamžitě vyhodila?        
                                                                                                                             Kam by ses posunula?

Co bys tam naopak přidala?

JAKOU ZMĚNU POTŘEBUJEŠ?
http://www.lezbenomads.com/wp-content/uploads/2016/11/WakeUpCall-e1478894204756-1080x675.png