Recent Posts

Kvalitativní výzkumník: mnoho lidí je dnes znuděno svou prací a jsou..

Kvantitativní výzkumník(přerušuje): jací lidé, kolik jich je, jak dlouho mají takové pocity, odkud jsou..

Kvalitativní výzkumník: zapomeň na to...

Polygamie

"Víte, jaký je v Česku trest za polygamii? Dvě tchýně" Burjánek, předmět Demografie

Duben

Duben - to já: stejně aprílová.
Nálady se u mě mění jako to slunce, co vylézá a zase se schovává.
I já se vevnitř schovávám.

Před kým? Před čím?

Nadšení se ochlazuje s počasím a zase se rozpaluje s paprsky.

Se slzami z toho, že bude pořád jenom duben.

Plný střídání

Uchyluje se k rutině..

..a pak zase zpátky k dubnu,

ať je květen nebo leden.

Střelený duben je můj kamarád.
"Do not qo where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail." XY in café Lavazza
"Šťastný sňatek můžete zažít i několikrát v životě. To je jeho krása." Burjánek na hodině Demografie

To snad jen potvrzuje slova Bourdieho:

"Manželství z lásky = krize z návratu sobeckého kalkulu."
Některé věci se jednodušeji píší než říkají. Papír snese víc, než duhovky očí.
Nefér hra, taky hra.. Dokonce oblíbenější, než člověče nezlob se, řekla bych.
Když nevíš, jak to bude v budoucnu, je to asi tak ulehčující pocit, jako když ti někdo místo rukávků na nohu uváže ocelovou kouli. Topí tě to, ale ty se snažíš být nad věcí..

Psavec

Pozitivní, Srdečný, Aktivní, Vypravující, Energičný, Citlivý dravec.
Někdo by řekl zkrat..

Já to nazývám životním rozhodnutím!

Evidence migrací

Migrace vnitřní - změna trvalého pobytu (z obce do obce)
Zahraniční migrace - přes hranice státu

PŘES HRANICE STÁTU...!
Maličkosti nejsou důležité.

Maličkosti nejsou důlěžité ? ? ?

Že na maličkostech nezáleží !
Je to zvlášní pocit, mít strach z něčeho, co je na dlouhou dobu, možná navždy v nedohlednu..
Nakonečný (1998) ve své knize uvádí, že industriální a postindustriální společnost, orientovaná na konkureční boj a na výkon vyznačující se rigidní ritualizací sociálních vztahů a vysokou mírou dehumanizace v mezilidských vztazích, spěchem a dalšími četnými stresy, strachem ze ztráty zaměstnání a prestiže, konzumními vztahy, „chladným sexem“ a dalšími negativními znaky, plodí množství skeptických, nejistých a agresivních jedinců a ve zvýšené míře také „ alternativní životní styly“ a příklon k iracionalistickým postojům.

Když je vám smutno, je tady Oscar!

Stálost je posledním útočištěm lidí bez fantazie.

Štěstí ženatého muže spočívá v množství žen, se kterými se neoženil.

Žít, to je nejzřídkavější věc na světě - většina lidí jenom existuje.

Kdyby muži ženili se ženami, které si zasluhují, měli by velmi těžký život.

Nemohu si pomoci, jsem s to odolat všemu kromě pokušení.

Ženy jsou sfingy - bez tajemství.

Žena bude flirtovat s kýmkoliv na světě, pokud se někdo bude dívat.

Ženy nás milují pro naše nedostatky. Máme-li jich dost, pak nám odpustí všechno, dokonce i to, že máme rozum.

Ženu nemůžeš odzbrojit lichotkami. Muže ano. V tom spočívá rozdíl mezi oběma pohlavími.

Muž chce být ženinou první láskou, ona jeho poslední

Žena umí napravovat muže jedině tím, že ho tak dokonale znudí, že muž ztratí všechen zájem na životě.

Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy s tím nejlepším.

Ženy byly stvořeny, aby byly milovány. Ne proto, aby byly chápány.

Dnes jsme tak vzdělaní, že nás nepřekvapí nic, vyjma šťastného manželství.

Knihy nejsou morální či nemorální. Knihy jsou dobře či špatně napsané. A dost.

Jediný způsob, jak se zbavit pokušení, je podlehnout mu.

Žena postupuje s oblibou metodou dedukční: jde od známého k neznámému.

Když se žena znovu provdá, tedy proto, že svého prvního manžela nesnášela. Když se muž znovu ožení, tedy proto, že svou první ženu zbožňoval. Ženy štěstí pokoušejí, muži jim hazardují.

Manželství lidi ruinuje. Je stejně škodlivé jako kouření cigaret, ale je o mnoho dražší.

Ženy nikdy nemají co říci, ale řeknou to roztomile.

Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.

Ženy nevědí, co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou.

Kdybych ho znala, nebyla bych vůbec jeho přítelkyní. Je velmi nebezpečné znát své přátele.

Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.

Neexistuje ideální manžel. Ideální manžel zůstává svobodný.

Žena není spokojena s tím, že ji odpustíme. Očekává, že ji ještě poděkujeme za to, že jsme to směli udělat.

Muže můžeme analyzovat, ženy jenom zbožňovat.

Základem charakteru je síla vůle.

Muž má být stále zamilován. Proto se nemá ženit.


Podepsán génius Oscar Wilde
Je legrační, jak na základě sebe - vědomí vznikne sebevědomí.
"Kdyby ženy neexistovaly, muži by si je vymysleli." Barša
Kdyby kdyby kdyby kdyby kdyby...
Brát ohledu.
Sobecky se ztrácet.
Mít výčitky za něco, co není moje vina.
Chtít pomoc a
chuť vypadnou zároveň.
Jak se rozhodnout, když žádná životní moudra neporadí?

That fits me !

You see things and say "why", but i dream thing that never were and say "why not?". Gergre Bernard shaw