Recent Posts

Lítost? Na co!

Člověk se naučil litovat sám sebe.
A našel v tom jakési zalíbení.
A tak vznikly veškeré "problémy".

0 komentářů: