Recent Posts


Život - slovo plné energie.
Schopnost - slovo plné ambicí, snů a dovedností!
Stačí, však přidat NE:
Neživotaschopný.
To nutně nemusí znamenat, že jste mrtví!
Znám plno lidí, co jsou živí, ale přesto neživotaschopní.
Slovo plné strachu, domněnek - paralizuje nás efektněji než smrt.
Dýchající, ale nežijící.
Myslící, ale ne byjící.
Polykající, ale ne trávicí.
V tom je jeho paradox...

1 komentářů:

Anonymous said...

Myslící, ale ne jsoucí. ;-)