Recent Posts

Tělo, netělo

"Máme tělo, ale nejsme tělo!"

A. Clauss

Slyšíte to všichni ? !!!

My nejsme tělo, ale MÁME TĚLO!

1 komentářů:

Anonymous said...

život-bytí-bůh-my