Recent Posts

Rizika


"Pojem riziko ve středověku neexistoval, ani v tradičních kulturách. Představa rizika přichází v 16. a 17.století a je spojena s námořními výpravami napříč mořem. Riziko tedy vlastně znamenalo plavbu po nezmapovaných vodách a vztahovalo se tedy původně k prostoru.
Pozdější vznikla spojitost s časem - to jsme začali investovat v bankách.

Tradiční společnosti byly orientované na minulost, ukotveny v tradicích.K širokému užívání slova rizika dochází ve společnosti, která se orientuje na BUDOUCNOST. Výpovědi o rizicích se šíří do celé řady dalších nejistot.

Moderní doba a život v ní je sám o sobě riskantním podnikem. Lidé si proto nechávají radit atrology a vrací se ke zcela iracionální kosmologii.

Pak jsme si vymysleli ještě pojištění. Vzniklo jako jakási náhražka v bodě, kde byl styk s nejistou budoucností. první vznikala opět v době mořeplavectví. Pojištění, které je myslitelné pouze pokud věříme, že člověk má možnost ovlivňovat a řídit budoucnost."

Anthonny Giddnes, Unikající svět

0 komentářů: