Recent Posts

"Všichni rodiče ve všech dobách říkají svým dětem věci, které děti bolí. Ale snad
většina se snaží napravit škodu laskavostí a omluvou", někteří ale neustále útočí
sarkasmem, urážkami, nadávkami a verbální násilí nezřídka provází násilí fyzické.“ Giddens

„Etika byla sice vzata na milost, ale kultura oběti zanikla, neuznáváme povinnosti žít
pro něco jiného než sami pro sebe, panuje morálka ´bez povinnosti a bez postihu´,
bezbolestná, nárazová, bez úsilí, obětavosti, sebezapření.“ Lipovetski

0 komentářů: