Recent Posts

Rozpory

Člověk se dnes a denně potýká s tím, že přemýšlí. Přemýšlí nad tím, jak věci dělá a jak by je chtěl dělat. Zjišťuje, že nestíhá. Že reálně není schopen stihnout být na více místech najednou. Otázka priorit? No, jo ale jak se rozkrájet a zároveň nezasebevraždit, když všechny ty osoby máte rádi stejně. Chcete být tam, protože jste tam užiteční, jinde, protože tam vás zase milují, onde, kde ocení vaši společnost a i vy se v ní cítíte dobře a pak tady je to místo, kde musíte být, protože znamená povinnosti.
Celý život tedy volíme mezi těmito místy mezi zábavou, prací, rodinou a životem s někým druhým. A často jakoby pociťujeme vnitřní rozpor, čemu dát přednost, když je nám všude dobře? Rozhodujeme se podle očekávání a přání druhých, nebo sobecky volíme to, co vyhovuje nám. Tak či onak, nikdy asi nedojde k tomu, aby všichni v tom pomyslném čtverci byly všechny strany spokojené. Asi se vždy musí vytvořit ten žebříček hodnoty, který bude znamenat: víc peněz, méně času s rodinou; zábava nebo kafe s rodinou, přítel nebo škola, hory nebo mytí oken.?

0 komentářů: