Recent Posts

Evidence migrací

Migrace vnitřní - změna trvalého pobytu (z obce do obce)
Zahraniční migrace - přes hranice státu

PŘES HRANICE STÁTU...!

0 komentářů: