Recent Posts

Zbloudilý koráb můj

Občas se plavíme na moři a ztratíme směr - ztroskotáme.

Octneme se na pustém ostrově, kde se musíme všechno učit zas a znovu od znova...

To je však ve finále právě tak osvěžující jako vlna, která omývá vaši písečnou tvář a probouzí vás sice do stejného života, který je však prosycen novými tvary - a přece známými.
Chutná jinak a vlastně velmi povědomě,
voní jaksi svěžeji
a má jasnější barvy.

Odrazit se zkrátka můžeme tehdy, až když se dopadneme na samé dno.

0 komentářů: