Recent Posts


Není jiné období života než stáří, kdy jou lidé  směšně podceňováni kvůli přeceňování věku jako určujícího faktoru jejich "způsobilosti".

0 komentářů: