Recent Posts

Místo, které se na první pohled zdá být místem dětské radosti a smíchu, je ve skutečnosti plné zklamání a pláče. Dětské štěstí trvá po dobu dvou minut. Dve minuty=dvě eura. Ty dětské kolotoče se tak nápadně podobají těm našim životním kolotočům - dětský způsob přípravy na dospělou realitu?

0 komentářů: