Recent Posts

Jsem člověk, co bytostně nemá rád vracet se zpět stejnou cestou.
Někdy však ohlédnutí zpět může být maximálně osvěžující, neboť si tak člověk velmi lehce uvědomí své chyby a projekce, které si vytvořil, uvěřil jim a užíral se v nich.

0 komentářů: