Recent Posts

Vědomí = nová měna

"Jsme rybník vědomí, na němž plují listy leknínu. Ty představují naše chování na povrchu, jímž se chráníme a uzavíráme a jež je normálně vidět. Naše přesvědčení, přísahy a negativní vzorce jsou stonky, které jsou zacloněné příkrovem listů. A stonky jsou zase spojené s hlubokým, spletitým kořenovým systémem, jenž leží v nánosu bahna našeho podvědomí, v hlubších částech naší bytosti. Kořeny jsou naše  vlastní traumatické traumatické buněčné vzpomínky - oslabující a vysilující životní zkušenosti, které se nám usadily v těle a jejichž negativita ožívá v našich buňkách." (Bays 2010: 41-42)

Brandon Bays, Kevin Billet. 2010. Cesta. Vědomí, nová měna. Praha.

0 komentářů: