Recent Posts

Ovlivnitelnost

Ovlivnitelnost - dochází k ní bez vašeho svolení, aniž byste se chtěli nechat zmanipulovat. Je to jako magnet, který vychýli vaši myšlenkovou střelku jiným směrem. Směrem, který považujete za neutrální, správný nebo i špatný, ale nedokážete tomu poručit - jste pouhý magnet.

0 komentářů: