Recent Posts

Železniční trať a na ní PRÁVĚ blikla červená.

Závory jsou však stále nahoře...

JAK ŽIJEŠ?

Zastavíš se a čekáš, až se závory klesnou?

JAK UVAŽUJEŠ?

Nebo zrychlíš a projedeš?

                                              Se strachem nebo vzrušením a jistotou, že to zvládneš?

Kde v životě máš závory?

A dovolíš jim občas, aby zasvítily zeleně?