Recent Posts

"Existuje pouze jedna cesta, jak lidi milovat, a tou je milovat je takové, jací jsou. A nádherné je na tom to, že když je mliujete jací jsou, tak se začnou měnit. Ne podle vašich představ - začnou se měnit podle své vlastní reality. Když je milujete, promění je to. Ne přesvědčí - promění. Obnoví se, dosáhnou k novým výšinám bytí. Dojde k tomu, ale v
jejich bytí a podle jejich vlastní přirozenosti. Pomáhejte lidem, aby byli přirození, pomáhejte lidem, aby byli svobodní, pomáhejte lidem, aby byli sami sebou, a nikdy se nepokoušejte nikoho nutit, tahat a tlačit a manipulovat. To jsou způsoby ega." 

 Osho