Recent Posts

"...náročnost celé situace nijak neusnadnila Angelinina celovečerní diskuze o tom, proč Mikael stále zůstává starým mládencem. Rovněž mu nabízela spoustu vhodných kandidátek na manželství z řad dcer svých známých. Nakonec jí Mikael vysvětlil, že by se rád oženil, ale jeho milenka je už bohužel vdaná. Poté na chvilku zmlkla i Angelina."

S. Larsson, Dívka, která si hrála s ohněm, str.205

0 komentářů: