Recent Posts


"Řekni, co je pro manželství nejdůležitější?"
"Krátká paměť."

Smích Fridy

"Proč ses vlastně oženil, tati?"
"Nemapatuju se."

0 komentářů: