Recent Posts

Žena je silná ve své zranitelnosti.
Muž je oslaben svou virilitou.

0 komentářů: