Recent Posts

Nezávislost plynoucí ze závislosti je nezáviděníhodná.

Má-li člověk strach ze svých černých stránek osobnosti, je nejlepší je konforntovat s realitou, aby věděl, zda si své negace pouze idealizuje nebo je jich skutečně schopen.

0 komentářů: