Recent Posts

"Drogy se stali součástí naší kultury. Nemůžeme tedy říct, že jsme "proti" drogám, stejně jako nemůžeme říct, že jsme "proti" hudbě." Foucault

0 komentářů: