Recent Posts

Nakonečný (1998) ve své knize uvádí, že industriální a postindustriální společnost, orientovaná na konkureční boj a na výkon vyznačující se rigidní ritualizací sociálních vztahů a vysokou mírou dehumanizace v mezilidských vztazích, spěchem a dalšími četnými stresy, strachem ze ztráty zaměstnání a prestiže, konzumními vztahy, „chladným sexem“ a dalšími negativními znaky, plodí množství skeptických, nejistých a agresivních jedinců a ve zvýšené míře také „ alternativní životní styly“ a příklon k iracionalistickým postojům.

0 komentářů: