Recent Posts

Maličkosti nejsou důležité.

Maličkosti nejsou důlěžité ? ? ?

Že na maličkostech nezáleží !

0 komentářů: